EKON, GRZEGORZ CHRÓŚCICKI, RZĄDZA 77A, 05-304 STANISŁAWÓW

Zmiękczanie wody

Zmiękczacze wody – demineralizatory

Zastosowanie zmiękczaczy wody w instalacjach domowych ma na celu poprawienie właściwości parametrów fizyko-chemicznych wody, a zarazem zabezpieczenie urządzeń zasilanych wodą przed nadmiernym zużyciem.

Zawarte w twardej wodzie sole wapnia, magnezu itp., niszczą tkaniny i powodują powstanie na nich trwałych plam, uniemożliwiają tworzenie się piany, podrażniają skórę, powodują tworzenie się jasnego osadu na wannach, zmieniają  smak napojów i potraw. Aby temu zapobiec proponujemy zmiękczacze. Woda przepływająca przez żywicę jonitową zamkniętą w zbiorniku z odpornego na korozję tworzywa sztucznego pozostawia jony odpowiedzialne za twardość wody. Proces ten trwa do momentu nasycenia żywicy po czym następuje regeneracja.
Głowica automatyczna włącza kolejno procesy płukania wodą i solanką czerpaną z oddzielnego zbiornika. Czynności te wykonywane są w nocy, czyli w czasie najmniej uciążliwym dla użytkownika z możliwością dowolnego ustawienia czasu regeneracji w ciągu doby. Po cyklu  regeneracji urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.