EKON, GRZEGORZ CHRÓŚCICKI, RZĄDZA 77A, 05-304 STANISŁAWÓW

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

BAKTERIE

Bakterie grupy coli typu fekalnego – Bakterie grupy coli typu fekalnego są bakteriami wskaźnikowymi, Ich obecność świadczy o stosunkowo świeżym zanieczyszczeniu kałem, ściekami, glebą lub gnijącym materiałem roślinnym. Do tej grupy mikroorganizmów należą m.in. Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Morganella.

Klebsiells pneumonii – Klebsiells pneumonii może wywoływać zapalenie opon mózgowych i zapalenie płuc Należy do wskaźnikowej grupy bakterii coli.
Morganella morgani – Morganella morgani wywołuje stany zapalne w przewodach żółciowych. Należy do bakterii wskaźnikowych typu coli.
Escherichia coli – Escherichia coli należy do bakterii typu kałowego. Jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem do badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Może powodować stany zapalne w przewodach moczowych.
Cjanobakterie – Cjanobakterie nie mogą rozwijać się w organizmie człowieka i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Wytwarzają jednak i uwalniają do wody wiele różnych toksyn tzw. cjanotoksyn (np. toksyczne alkaloidy jak cylindrospermopsin i neurotoksyny).
Legionella – Legionella to bakteria odporna na wysokie temperatury. Stanowi zatem zagrożenie w systemach i instalacjach ciepłej wody użytkowej.
Campylobacter spp. – Campylobacter spp. to bakterie wywołujące nieżyty żołądka i ostre biegunki . Najczęściej występujące gatunki to: Campylobacter jejuni, Campylobacter laridis, rzadziej Campylobacter coli.
Pseudomonas aeruginosa – Pseudomonas aeruginosa to bakteria często zasiedlająca przewody wodociągowe, wywołuje zaburzenia jelitowe.
Clostridium perfingens – Clostridium perfingens to także bakterie wskaźnikowe (redukujące siarczyny), ich obecność świadczy o stosunkowo odległym w czasie skażeniu kałowym.
Salmonella spp. – Salmonella spp. to bakterie wywołujące nieżyty żołądka i dury brzuszne (Salmonella typhi), dury rzekome (Salmonella paratyphi) lub chorobę Salmonelloze (inne Salmonelle).
Shigella spp. – Shigella spp. to bakterie wywołujące czerwonkę bakteryjną i dezynterie. Groźne są m.in. takie gatunki jak Shigella sonnei, Shigella flexnei, Shigella boydii, Shigella dysenteriae.
Paciorkowce kałowe (faecal streptococci) – Bakterie z rodzaju Streptococcus i Enterococcus są wskaźnikami fekalnego zanieczyszczenia wody, ich występowanie w wodzie świadczy o świeżym zanieczyszczeniu kałem zwierzęcym, ludzkim lub ściekami z ferm hodowlanych. M.in. Streptococcus faecalis, Streptococcus duans, Streptococcus faecium.
Vibrio cholerae – Vibrio cholerae to przecinkowiec cholery wywołujący chorobę cholerę.
Yersinia spp. – Yersinia spp. to bakterie chorobotwórcze z rodziny z rodziny enterobacteriaceae. Do tej grupy należą m.in. Yersinia enterocolitica (powoduje ostre zapalenie jelit – enterocolitis acuta), Yersinia pestis (wywołuje dżumę), Yersinia pseudotuberculosis (wywołuje rodencjoze), Yersinia kristenseni, Yersinia friderikseni, Yersinia ruckeri.
Campylobacter jejuni – Campylobacter jejuni jest bakterią chorobotwórczą współtworzącą florę fekalną ptaków.

WIRUSY

Wirus Polio – Wirus Polio jest organizmem wskaźnikowym. Zakażenie wirusem Polio grozi chorobą Heinego-Mediny.
Wirus Rota – Wirus Rota wywołuje biegunki i wymioty.
wirusy Hepatitis – Wirusy Hepatitis przenoszone drogą pokarmową powodują wirusowe zapalenia wątroby.
Wirus Norwalk – Wirus Norwalk wywołuje zapalenie żołądka i jelit, jego objawy to wymioty, biegunka, bóle brzucha, często gorączka i dreszcze oraz bóle głowy i mięśni.
Wirus Coxsackie – Wirus Coxsackie powoduje zakażenie układu oddechowego.
Wirus ECHO – Wirus ECHO wywołuje biegunkę (gastroenteritidis).
Adenowirusy – Adenowirusy wywołują biegunkę (gastroenteritidis).
Astrowirusy – Astrowirusy wywołują biegunkę (gastroenteritidis).

PIERWOTNIAKI

Cryptosporidium parvum – Cryptosporidium parvum jest pierwotniakiem szczególnie niebezpiecznym w wodzie wodociągowej, ponieważ jest odporny na chlorowanie (usuwany jest najczęściej wraz z mętnością wody). Wywołuje Kryptosporidiozę objawiającą się biegunką. Największa epidemia Kryptosporidiuzy wystąpiła na początku lat 90-tych w USA – 403 tysiące zachorowań, 4 tyś. hospitalizowanych, zmarło blisko 100 osób.
Entamoeba histolytica – Entamoeba histolytica to pierwotniak wywołujący czerwonkę amebowa.
Gardia lambia – Gardia lambia to pierwotniak wywołujący Gardiozę objawiającą się biegunką.
Cyclospora cayatanensis – Cyclospora cayatanensis to pierwotniak wywołujący cyklosporozę objawiającą się biegunką.
Toxoplasma gondii – Toxoplasma gondii to pierwotniak wywołujący infekcje mononukleozopodobne.
Microspora – Microspora to pierwotniak wywołujący biegunkę (gastroenteritidis).
Acanthamoeba – Acanthamoeba to pierwotniak wywołujący infekcje oczu.
Naegleria fowlerii – Naegleria fowlerii to pierwotniak wywołujący amebowe zapalenie opon mózgowych.

HELMITY – ORGANIZMY PASOŻYTNICZE

Organizmy pasożytnicze – Organizmy pasożytnicze mogące pojawiać się w wodzie stanowiące zagrożenie dla zdrowia człowieka to przede wszystkim obleńce i płazińce oraz ich larwy i jaja.
Ascaris spp. – Ascaris spp. jest pasożytem wywołującym chorobę glistnice.
Trichuris spp. – Trichuris spp. jest pasożytem wywołującym biegunkę (gastroenteritidis).