EKON, GRZEGORZ CHRÓŚCICKI, RZĄDZA 77A, 05-304 STANISŁAWÓW

OFERTA FIRMY

WIERCENIE STUDNI

W zależności od zapotrzebowania klienta na wodę, oraz warunków hydrogeologicznych istnieją różne rozwiązania sposobów ujęcia wód podziemnych.

Do podstawowych rodzajów studni wierconych należą studnie głębinowe oraz studnie abisyńskie.

Posiadamy dużą i małą maszynę do wierceń studziennych, nie jest wymagany prąd na działce.

Podczas wiercenia małą maszyną nie zawsze musimy wjeżdżać samochodem na posesję w miejsce wiercenia.

Staramy nie niszczyć zieleni, ogrodów i otoczenia wokół budynków – oczywiście w miarę możliwości wykonania usługi.

Poniżej usługi wykonywane przez naszą firmę oraz podstawa prawna wykonania wiercenia studni i późniejszego korzystania z niej.

INSTALUJEMY STACJE UZDATNIANIA WODY, ODŻELAZIACZE, ODMANGANIACZE, DEMINERALIZATORY, FILTRY ODWRÓCONEJ OSMOZY, ITP

Obszar Polski centralnej oraz północno-wschodniej słynie z bardzo zaburzonej struktury geologicznej. Występują miejsca gdzie nie ma problemów z wodą, ale są miejsca gdzie nie ma jej w ogóle, albo jest na znacznych głębokościach lub rodzaj warstwy uniemożliwia jej wydobycie (duże zapylenie, zalanie).

Woda wydobywana z tych warstw bardzo często jest zażelaziona posiada bardzo przykry zapach często określany jako zapach bagna, żelaza, torfu, .

Woda z kranu przyjmuje barwę żółtą ,krany i rury zarastają, urządzenia sanitarne pokrywają się brązowym nalotem, a ubrania z każdym praniem są coraz bardziej szare i żółte.

W takim przypadku koniecznym staje się montaż odżelaziacza.