A A A
  • TYPOWE WARUNKI LOKALIZACJI STUDNI
    TYPOWE WARUNKI LOKALIZACJI STUDNI

wiercenie studni a przepisy prawa

wiercenie studni, studnie, studnia, studnia warszawa, studnie warszawa, studnie głębinowe, studnie głębinowe warszawa, studnie wiercone, studnia głębinowa warszawa, studnia głębinowa, studnia wiercona, kopanie studni, ceny studni, cena studni, cena, Warszawa, FILTRY DO WODY, odżelaziacz, FILTRY DO WODY, MIŁOSNA, SULEJÓWEK, WESOŁA, ZAKRĘT, HALINÓW, DĘBE WIELKIE, MIŃSK MAZ., WARSZAWA, REMBERTÓW, FALENICA, ALEKSANDRÓW, ZAKRĘT, WESOŁA, MIĘDZYLESIE, RADOŚĆ, ANIN, WAWER, JÓZEFÓW, KARCZEW, WIĄZOWNA, OTWOCK I CAŁA LINIA OTWOCKA, STANISŁAWÓW, DOBRE, POŚWIĘTNE, OKUNIEW, CISIE, DOBRE , LEGIONOWO, CHOTOMÓW, NIEPORĘT, STARE ZAŁUBICE, ARCIECHÓW, RADZYMIN, WOŁOMIN, MARKI, KOBYŁKA, OSSÓW, ZIELONKA, ZĄBKI, TŁUSZCZ, ŁOCHÓW,. . . .,

 

WIERCENIE STUDNI A PRZEPISY PRAWA

 

 

 

 

 


KLIKNIJ RYSUNEK ABY POWIĘKSZYĆ

Według ustawy " PRAWO WODNE", właściciel gruntu bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) ma prawo korzystać z wód wgłębnych (podziemnych), znajdujących się w obrębie jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę, a głębokość odwiertu nie może przekroczyć 30 m !

 

Jest to tzw. zwykłe korzystanie z wody.

 

Głębokość studni wierconej rozumiana jest jako głębokość odwiertu, a nie głębokość zalegania zwierciadła wody !

 

Przed rozpoczęciem wiercenia należy wyznaczyć miejsce zgodnie z przepisami prawa, przy zachowaniu odległości od istniejących oraz projektowanych urządzeń.

 

Studnia powinna być usytuowana minimum 5 m od granicy działki (chyba że sąsiad wyrazi zgodę na mniejszą odległość), 7,5 m od osi rowu, 15 m od szamba i budynków inwentarskich, płyt gnojowych i miejsc wydzielonych chowu zwierząt, 30 m od drenu rozsączającego ścieki oczyszczone biologicznie i 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie..

 

Oczywiście wszystko jest ok. jeżeli w miejscu wskazanym przez przepisy i urzędników jest woda, ale gorzej jeśli nie ma wody (warstwy wodonośnej )  tylko np. z drugiej strony budynku, a tam nie można zachować 5m od granicy, wtedy należy pamiętać że to samo prawo stanowi: "właściciel ma prawo do czerpania wody  z ujęcia znajdującego się w obrębie jego działki . . ."

 

Należy również pamiętać o  warunkach zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy działki czyli np. obszary NATURA 2000, strefy ochronne, otuliny parków, tereny uzdrowiskowe,... w tych rejonach zastosowanie mają odrębne przepisy i pozwolenia (informacje w starostwach powiatowych), oraz o odległościach studni od granicy działki, rowu melioracyjnego, cieku wodnego, rzeki, wodociągu, gazociągu, kolektora ściekowego, kabla podziemnego, słupa elektrycznego itd., itp. . . . .